1897 Dieuwke Aukes Hofstra, weduwe van Lykle Jans Smit boerin is op 25-01-1897 eigenaar