1894 tot 1894 gemeentehuis Franekeradeel, deze verhuis naar Voorstraat 35