1885 Verbouw, aanbouw achter oostzijde d.m.v. nieuwbouw, demping van scheidsloot