1884 Op maandag 1 december 1884 in de Koornbeurs van kastelein van der Heide wordt bij publieke veiling te koop aan geboden door Johannes Henricus Holling schoenmaker te Franeker een winkelhuis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 118 Kad. Nr. Sectie A 1606 te Franeker, het geveilde wordt ontvangen in de staat en toestand zou goed en kwaad groot en klein als het moge zijn met belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, alle lasten en belastingen zijn vanaf de 1ste januari 1885, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, het perceel is te aanvaarden op 12 mei 1885, de twee toonbanken, winkelstellingen en drie spiegels zullen over genomen moeten worden voor fl. 100,- het eerste bod van fl. 1051,- wordt gedaan door Johannes Terpstra slager te Franeker. Op maandag 15 december 1884 in cafe “De Harmonie” te Franeker wordt het bod van fl. 1051,- door Evert van der Schoot koopman te Franeker verhoogt tot fl. 1507,- als gelastigde van Jan van der Schoot kleermaker te Franeker, wat niet meer verhoogt wordt en hij door de notaris als nieuwe eigenaar wordt bevestigd, te betalen in klinkende nieuwe nederlandsche geldspecien in een termijn op 1 mei 1885 .