1884 Hendrik Jaarsma schoenmaker wonende te Franeker verklaard op 18-06-1884 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Dirk Miedema koopman te Franeker een huis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 647, voor de somma van 1000,- het perceel wordt verkocht in de staat waarin zij zijn, zo goed en kwaad mogen wezen met lusten en lasten, actien, serviteiten gerechtigd, mandeligheden, onderhoud, zichtbare en onzichtbare gebreken, het pand is thans bij de koper als huurder in gebruik, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, het pand mag niet langer dan een jaar verhuurd worden en nimmer mag het worden verhuurd met vooruit betaling der huurpenningen, te betalen in klinkende nieuwe nederlandsche geldspecien op 12 mei 1884 de somma van 400,- en de resterende somma van fl. 600,- in een termijn na de eerste aanmaning voor of op 12 mei 1885.