1880 voormalige pastorie wordt bier en drank opslag