1869 Ida Schneider zonder beroep wonende te Franeker echtgenote van Louis Armand Hissink hoofdonderwijzer voor het uitgebreid onderwijs te Franeker verklaard op 16-09-1869 in een testament dat haar enige universele erfgenaam van mijn algehele nalatenschap is mijn man Louis Armand Hissink en verzoekt haar ouders, mochten die nog in leven zijn bij mijn dood, de wil te eerbiedigen.