1858 Op 21 februari 1858 verklaard Willem Romkes Brouwer mr kuiper te Franeker dat hij zijn vorig gemaakte wilsbeschrijving aangaande zijn erfgenamen wil herroepen en ontkrachten door middel van nieuwe wilsbeschikking heeft laten schrijven door de notaris Gijsbertus Schot waarin als enige erfgenaam wordt vermeld Fokke Hotzes Kleefstra kuipersknecht wonende te Franeker en elk andere gegadigde die aanspraak maakt op mijn nalatenschap is uitgesloten. (Willem Brouwer overlijdt op 14-4-1858)