1856 Op maandag 27 october 1856 ten huize van de weduwe Ynze Wiebes Radersma wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Meinte Rinses Meinsma koopman wonende te Franeker een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de breedeplaats in wijk TO 116 te Franeker Kad. Nr. Sectie A 652, het eerste bod van fl. 623,- wordt gedaan door Jan Ensink koopman te Franeker, Op maandag 10 november 1856 in het logement van castelein Pieter Faber te Franeker wordt het bod verhoogt tot fl. 803,- door Lieuwe Lieuwes van Popta timmerknecht wondende te Franeker, de kosten van deze verkoping als proclamatie, drukken van biljetten, publiceren en zegels, verzenden, aanplakken, advertentie in de courant, het omroepen en verteringen gedaan komen voor kosten verkoper, de aanvaardig kan plaats hebben op 12 mei 1857, te betalen in alhier goed gangbare munten zonder voor geld gaande papieren of effecten op de 1ste mei 1857.