1856 Op dinsdag 25 maart 1856 in het logement van oosterbaan te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Bote Brouwer barbier wonende te Franeker een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de breedeplaats in wijk TO 116 Kad. Nr. Sectie A 652, de koper zal op de dag der aanvaarding moeten overnemen 9 tafels, 24 stoelen, 3 komfoortjes, 7 uithangborden, 54 romers, 10 bierglazen, 2 lampen, tapkast en toonbank, 40 kannen, 6 flessen, 10 tinnen kannen, plankjes, raamgordijnen, een kolomkachel met pijpen voor de somma van fl. 78,50 te voldoen bij de aanvaarding, het eerste bod van fl. 725,- wordt gedaan door Jacob Lubach tolgaarder wonende te Franeker. Op maandag 7 april 1856 ten huize van Bote Brouwer wordt het bod verhoogt door Meinte Rinses Meinsma koopman wonende te Franeker tot fl. 775,- wat door verkoper wordt aanvaard te betalen in alhier goed gangbare munten zonder voor geld gaande papieren of effecten op de 1ste mei 1856, de kosten van deze verkoping als proclamatie, drukken van biljetten, publiceren en zegels, verzenden, aanplakken, advertentie in de courant, het omroepen en verteringen gedaan komen voor kosten verkoper totaal zijnde fl. 87,64.