1851 Pieter van der Meulen, commies Harlinger veer en brievenbesteller