1849 Op maandag 26 februari1849 in het logement van Jan de Jager aan de breedeplaats wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Ane Jouwerts Buwalda landbouwer een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 110 Kad. Nr. Sectie A 555, gerechtigd met een in en uitgang naar de kerkstraat mandelig met mede eigenaars van de steeg Kad. Nr. Sectie A 557a, hebbende een put ten westen met het aldaar naast gelegen erf van Jan de Jager en de put ten oosten met het grietenijhuis van Franekeradeel aldaar massaal in gebruik en onderhoud en Kad. Nr. 556, het verkochte wordt over gedragen in de staat waarin het zich thans bevindt met de lusten en lasten servituten, gerechtigheden en mandeligheden, zelfs niet ter zake van verborgen of bedekte gebreken, de grond waarop de kolfbaan met de kolfkamer met de overige grond achter het perceel is te aanvaarden op 12 mei 1849, de verkoper behoudt zich voor om het getimmerde af te breken en het hout en materialen te vervoeren en zal de koper het afbreken, vervoeren en schoonmaker der bouwstoffen moeten dulden en toestaan, in het huis zal nimmer nog een koffiehuis of tapperij mogen komen, noch op generlei wijze of onder welke benaming dan ook sterke drank worden getapt of verkocht, het eerste bod wordt gedaan door Jacobus Haima van der Wal wijnhandelaar te Franeker met een som van fl. 800,- . Op maandag 12 maart 1849 in de koornbeurs te Franeker wordt het bod van fl. 800,- door Johannes Henricus Behrns schoolonderwijzer te Franeker verhoogt tot fl. 880,- wat door de verkoper wordt geaccepteerd, de koopsom zal moeten worden betaald in alhier gangbare zilveren of gouden munten in twee termijnen op 1 mei 1849 en 1 november 1849.