1847 Pand wordt in drie sectoren verdeeld, zie ook kad. nr. 914 en 915. Voorhuis aan de straat wordt pastorie