1844 Hendrik Foppe schipper wonende te Franeker koopt 31-03-1844 een huis met erf, staande en gelegen binnen Franeker in de dijkstraat wijk TO 122 Kad. Nr. Sectie A 645, bij de verkoper in eigendom bekomen bij proces verbaal van 29 januari 1839, het verkochte wordt overgedragen zo goed en kwaad het is in de staat van onderhoud en bewoonbaarheid waarin het zich thans bevindt met actien, servituten en gerechtig en mandeligheden, de kosten van de koop en overdracht zijn voor de koper, indien het perceel verhuurd wordt zijn de huurpenningen het eerste jaar mede als afbetaling voor de verkoper, aldus in koop bekomen van Wietze Ennema schoolmeester woonachtig te Hitzum voor de somma van fl. 500,- te betalen in nederlandsche munt jaarlijks op de 12de mei fl. 25,- voor het eerst op 12 mei 1845