1837 Op maandag 2 januari 1837 in het koffiehuis van Jan de Jager te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Jouwert Jouwersma kantoorbediende als gelastigde van Johan Frederiks Jongs letterzetter te Franeker vader en wettige voogd over zijn beide minderjarige kinderen Douwe, Jacob en Anna Helena bij wijlen zijn huisvrouw Nanningje Pot in de echt verwekt, krachtens procuratie van 23 december 1836 en bij het tekenen geadsisteerd door Diederik Pot gruttersknecht wonende te Leeuwarden als toeziend voogd over de minderjarige kinderen, een huis met erf staande in de dijkstraat wijk TO 118 Kad. Nr. Sectie A 649, bij Jacobus van der Werf en anderen bewoond, belast met 15 cents jaarlijkse grondpacht, het huis bestaande uit een voorkamertje met twee ramen aan de straatkant, langs het gehele huis is een gang en achter het voorkamertje is een achterkamer met twee ramen uitziend op de bleek, hierin is een haardsteed, bedstee en twee kasten, achter in het huis is een trap die gaat naar een bovenkamer over het gehele huis met uitzondering van een klein hokje achterin het huis, de kamer heeft drie ramen aan de straatkant, een bedstee, haardstee en twee kleine kasten, over het gehele huis is een zolder, verder achter een plaatsje met secreet, regenwaterbak en put, begerechtigd met een uitgang door de steeg ten westen en het quoteel onderhoud van de steeg, voor de losse goederen zal de koper fl. 5,- moeten betalen, het eerste bod van fl. 176,- wordt gedaan door Lodewijk Lombardi opziender bij de jacht woonachtig te Franeker. Op maandag 16 januari 1837 in het koffiehuis van Jan de Jager te Franeker wordt het bod van fl. 176 verhoogt met fl 10,- door Poppe Andries Damhuis kooltjes te Franeker en door Jacob Nolkes van der Meer winkelier wordt fl. 15,- meer geboden waarna Harmen Jans van der Schaaf winkelier en timmerman fl. 10,- meer bied en Gerrit Fokkes Ytsma boer fl. 5,- hoger inzet, na enige consternatie doet Jacob Nolkes van der Meer een laatste bod van fl. 226,- wat niet meer verhoogt wordt en als eigenaar wordt aanvaard, de kosten van de verkoop zijn voor de koper wat in totaal uitkomt op fl. 276,40 te betalen in alhier goed gangbare klinkende munt zonder voor geld gaande papieren in twee termijnen op 12 mei 1837 en 12 november 1837.