1833 Johannes Dirks Hollander te Sexbierum koopt 30-04-1833 een winkelhuis voor fl 900,- van Pieter Heeres Hoogterp