1828 Roelof Wouters grutter te Franeker verklaard op 18-12-1828 verkocht en over gedragen te hebben en zulks doende aan Nannigje Pot en Diederikje Pot meerderjarige en ongehuwde vrijsters te Franeker een huis met erf en alles wat er toe en aan behoort, staande op de dijkstraat in de wijk TO 118, op 12 mei 1829 voor de kopers te aanvaarden in zodanige staat het mag zijn met belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, belast met 15 cents jaarlijkse grondpacht en begerechtigd met het mandelig gebruik en onderhoud van de steeg ten westen, aldus gegeven en ontvangen voor de somma van fl. 405,- te betalen in alhier gangbare grove zilveren munten zonder voor geld gaande papieren in omloop of uit krachte met op hoog gezag in omloop zijn geraakt, de kosten van deze verkoping zullen door de kopers gedragen moeten worden, Jan Klases van der Bank rentenier te Franeker verklaard aan de verkoper dat hij zorg zal dragen voor de correcte betaling van de koopsom en als crediteur al zaken doet met de twee vrouwen en dat die wel zekers betrouwbaar en bekwaam zijn.