1819 Wietze Lieuwes Vlietstra koopman te Franeker verklaard op 15-05-1819 bij deze verkocht en over gedragen te hebben aan Roelof Wouters grutter woonachtig te Franeker een huis met erf en alles wat er toe en aan behoort, staande op de dijkstraat in de wijk TO 118, bij de weduwe van Hendrik Jacobs bewoond doch dadelijk met dato dezer voor de koper te aanvaarden in zodanige staat het mag zijn met belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, belast met 3 stuivers jaarlijkse grondpacht en begerechtigd met het mandelig gebruik en onderhoud van de steeg ten westen, de losse goederen voorhanden zullen in de koop versmelten, alzo verkocht en gegeven voor de somma van fl. 225,- te betalen in klinkende en goed gangbare munt in een termijn dadelijk bij het tekenen der koopbrief.