1819 Sint Gerrits Kamsma koopt op 9-3-1819 een huis voor Fl. 100,- van Jan Willems Zeinstra