1818 Pieter Heeres Hoogterp, landbouwer koopt op 19-02-1818 een huis voor fl. 750,- van Ymkje Pieters Kroonsma weduwe van Doede Dirks Rijpstra