1816 Trijntje Jacobs Bouma weduwe van wijlen Jentje Hendriks arbeider tot Franeker verklaard op 22-04-1816 verkocht te hebben aan Sipke Haantjes Poelstra huisman te Lutje Lollum een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de breedeplaats binnen Franeker in wijk TO 116, bij Simon Sleef als huurder bewoond en gebruikt, doch dadelijk door de koper vrij te aanvaarden in zodanige goede of slechte staat van onderhoud of reparaties als waar het huis zich in bevindt zonder verhalinge op de verkoperse, aldus verkocht en gegeven voor de somma van 242 cg en 10 stuivers te betalen in goed klinkende en gangbare munt in de volgende termijnen bij het tekenen der koopbrief 95 cg en op 12 november 1816 100 cg en het resterende bedrag vier maanden na de aanvaarding.