1814 Rein en Jurjen Kuurstra kopen op 20-11-1814 een huis voor fl. 70,- van Johannes Luutzens Tichelaar