1814 Johannes Luutzens Tichelaar koopt op 26-2-1814 een huis voor fl. 120,- van Taeke Betzauw