1814 Geertruida van der Wulp, huisvrouw van Jan Willem Webkink koopt op 28-12-1814 een royaal en deftig woonhuis en herberg voor fl. 2400,- van Petrus Romar namens Jan Willems Webkink die onbekwaam is.