1813 Hette Folkerts Stedehouder en Reinouw Jans echtelieden tot Franeker verklaren op 12-05-1813 verkocht te hebben aan Hendrik Conradi schoenmaker te Franeker een huis met erf met al wat er toe en aan behoort staande en gelegen in dr dijkstraat in wijk TO 122 binnen Franeker, bij de verkopers bewoond, aldus verkocht en over gedragen voor de somma van fl. 240,- of 504 francs, te betalen in goed klinkende gangbare munten zonder voor geld gaande papieren of effecten in termijnen van fl. 25,- of 52 francs en 50 centimes per jaar en in het laatste jaar zoveel als men tot de afbetaling nodig is, beginnende op 12 mei 1814, de aanvaarding kan gescheiden na te tekenen der koopbrief, de losse goederen bij het huis behorende zijn bij de koop inbegrepen, Hermanus Brons Hesse leraar bij de hervormde gemeente te Dongjum in de gemeente Tzum woonachtig verklaard dat hij de koopsom heeft geleend aan de kopers tegen een rente van 5% jaarlijks.