1789 Jan Harmens van der Schaaf, Mr. timmerman koopt op 8-4-1789 een plekje grond of hofje, gelegen achter ons verkopers huis, van Johannes Alles en Froukje Sijds. De kopers is verplicht de stakettingen nodig tot scheiding te onderhouden.