1763 Pieter Pieters Oosterhuis, commissaris en Aaltje Haijes Feenstra