1752 Dominicus Hamerster, raadsheer en Maria Agnes Huber te Leeuwarden