1750 Cornelis Zijlstra, koopman te Sexbierum en Douwe Zijlstra, koopman en oud ontvanger te Franeker, erfgenamen van wijlen Dieuwke Joukes de Bakker weduwe van Frederikus Deelsma