1716 Annegie Fingers, weduwe van Engelbart van Wenen