1712 Pieke Reinders, mr kleermaker en Catharina van Greven