1690 Het huis bestaat uit een groot voorhuis, voorkamer,kelderskamer, kelderkeuken, zomerkeuken, twee grote graanzolders alsmede een schuur en een groot erf. Het pand wordt verbouw tot Roomse kerk (boven) en woonhuis en pastorie beneden. Feitelijk betaalde jonker Cammingha wonende op Roordaburg de koopsom en het onderhoud.