Prins Hendrikkade 15 (1882 KV 1, 1902 KV 1a,1918 Prins Hendrikkade nr. 13)

Straat:Prins Hendrikkade
Huisnummer:15
Toevoeging:1882 KV 1, 1902 KV 1a,1918 Prins Hendrikkade nr. 13
Kadasters:D 513
1713:Oostvliet
1808:Oostvliet 1b
1885:Kaatsveld 1
1908:Kaatsveld 1

Mijn geboorteplek (1952)! Onze ouders: Petrus Tiemersma en Jitske Miedema van Hijlaard, samen kregen ze vier kinderen: Jacobus (Koos), Anneke, Janke en Meindert. Mijn vader had hier een gemengd bedrijf: bieten, aardappelen, en zo’n twintig stuks vee. Dieptepunt was de vaststelling van Abortus Bang, zoals dat heette, een besmettelijke veeziekte waardoor het hele veebeslag moest Prins Hendrikkade 15 (1882 KV 1, 1902 KV 1a,1918 Prins Hendrikkade nr. 13)

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Prins Hendrikkade 15, wateroverlast november 1967. Boerderij van Tiemersma. Op de achtergrond de FLC (Friesche Landbouw Coöperatie)
Prins Hendrikkade 15
Kadasternummer: D513
Datering: 1967
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00010
Prins Hendrikkade 15, wateroverlast november 1967. Boerderij van Tiemersma.
Prins Hendrikkade 15
Kadasternummer: D513
Datering: 1967
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00011
Prins Hendrikkade 15, wateroverlast november 1967. Boerderij van Tiemersma.
Prins Hendrikkade 15
Kadasternummer: D513
Datering: 1967
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00012
Boerderij: Prins Hendrikkade 15 ca 1960 Afgebroken in 1964-1965, en de grond werd verdeelt tussen C.A.F en L.P.F (81-122)
Prins Hendrikkade 15
Kadasternummer: D513
Datering: ca 1960
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00465
Boerderij van Tiemersma.
Prins Hendrikkade 15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00479
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00323
1e schip met cellulose wordt aan de Prins Hendrikkade in Franeker gelost voor de LPF (Leeuwarder Papier Fabriek)
Prins Hendrikkade
Datering: voor 1961
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00013
Traystapeling bij LPF (Leeuwarder Papier Fabriek) februari 1962 nu Huhtamaki.
Prins Hendrikkade
Datering: 1962
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00015
Traymachine met operator J. Oegemade bij de LPF (Leeuwarder papier Fabriek) nu Huhtamaki
Prins Hendrikkade
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00023
Prins Hendrikkade met links de Zuiderkade
Prins Hendrikkade
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01252
Prins Hendrikkade met een loods van het FLC complex
Prins Hendrikkade
Datering: 1967
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01253
Links de Oostermolen op de Molenpôlle, en rechts de Prins Hendrikkade. Recht vooruit de strooschuren van Strikwerda en Hogendijk.
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00652

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :