Prins Hendrikkade 7

Straat:Prins Hendrikkade
Huisnummer:7
Toevoeging:
Kadasters:D 1421
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 33
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Prins Hendrikkade met het complex van de FLC (Franeker Landbouw Coöperatie) en rechts de LPF later de papierfabriek van Leopack en nu Huhtamäki
Prins Hendrikkade 7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01260
De Factorij met het laden van graan in een binnenvaartschip
Prins Hendrikkade 3-7
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00108
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 5,6,7,10
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01256
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 4,5,6,7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01257
Een groot gedeelte van de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 1,2,3,4,5,6,7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01264
De aankomst van Sint Nicolaas op de Prins Hendrikkade (tegenwoordig komt hij aan op de Turfkade)
Prins Hendrikkade 3,4,5,6,7
Datering: ca 1980
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01268
Luchtfoto van de Prins Hendrikkade. Met links op de hoek de Stoom-Oliefabriek met daarnaast de vellenblotterij, dan de Factorij van Steensma. Het tweede pand daarnaast was de groenteveiling "Ons genoegen"" Achter op de foto is een deel van de Wilhelminabuurt te zien. Een vrij unieke opname van het spoor dat naar de Oliefabriek liep. Het was een aftakking was van het spoor Franeker -Harlingen.
Prins Hendrikkade 1,2,3,4,5,6,7,10,11
Datering: 1950
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00078
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00323
1e schip met cellulose wordt aan de Prins Hendrikkade in Franeker gelost voor de LPF (Leeuwarder Papier Fabriek)
Prins Hendrikkade
Datering: voor 1961
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00013
Traystapeling bij LPF (Leeuwarder Papier Fabriek) februari 1962 nu Huhtamaki.
Prins Hendrikkade
Datering: 1962
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00015
Traymachine met operator J. Oegemade bij de LPF (Leeuwarder papier Fabriek) nu Huhtamaki
Prins Hendrikkade
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00023
Prins Hendrikkade met links de Zuiderkade
Prins Hendrikkade
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01252
Prins Hendrikkade met een loods van het FLC complex
Prins Hendrikkade
Datering: 1967
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01253
Links de Oostermolen op de Molenpôlle, en rechts de Prins Hendrikkade. Recht vooruit de strooschuren van Strikwerda en Hogendijk.
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00652

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :