Spaarbank­straat 9 (1877 UB 1b)

Straat:Spaarbankstraat
Huisnummer:9
Toevoeging:1877 UB 1b
Kadasters:B 654
1713:
1808:
1885:Uitburen 11
1908:Uitburen 24
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Spaarbankstraat
Spaarbankstraat 4-18
Datering: 1920
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01476
Spaarbankstraat
Spaarbankstraat 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1718
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00342
Rechts De Spaarbankstraat, links het Noorderbolwerk
Spaarbankstraat 7,8,9
Datering: 1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01473
Schaatsen. Winter. Het 11 stedenbruggetje tijdens de tocht van 1985
Spaarbankstraat 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Datering: 21-02-1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00234
Spaarbankstraat
Spaarbankstraat 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Datering: 1926
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00389
De Spaarbankstraat in de winter (Negatief op glasplaat)
Spaarbankstraat
Datering: 1900-1910
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00124
Bomen aan de Spaarbankstraat ( Negatief op glasplaat )
Spaarbankstraat
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00213

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :