Salverderweg 19

Straat:Salverderweg
Huisnummer:19
Toevoeging:
Kadasters:B 337
1713:Uitburen
1808:Uitburen 11
1885:Uitburen 36
1908:Uitburen 66
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

afbraak boerderij aan de Salverderweg
Salverderweg 19
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00117
Boerderij van Hettinga. Recht Zevenhuizen
Salverderweg 19
Identificatienummer: A-08-02-01379
Boerderij van Hettinga
Salverderweg 19
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01386
Boerderij van Hettinga
Salverderweg 19
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01390
De Boerderij van Hettinga. Het schip gaat afbuigen en via het kanaal door de Bangabuurt. Rechts de molen "De Haan" (Negatief op glasplaat)
Salverderweg 19
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00117
De Salverdervaart met links De Boerderij van Hettinga, rechts de Molen "De Haan". ( Negatief op glasplaat )
Salverderweg 19
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00118
De Salverdervaart met links De Boerderij van Hettinga, rechts de Molen "De Haan". ( Negatief op glasplaat )
Salverderweg 19
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00119
Boerderij: Salverderweg 19 ca 1960. Afgebroken in 1971 en de grond werd verdeeld en bebouwd met bungalow's (81-97)
Salverderweg 19
Kadasternummer: B337
Datering: ca 1960
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00467
Salverderweg met op nummer 18 de boerderij van Fokkema, achteraan de Paardenbrug, en rechts nummer 40 van de Van der Bildtstraat.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00291
Salverderweg met op nummer 18 de boerderij van Fokkema, achteraan de Paardenbrug, en rechts nummer 40 van de Van der Bildtstraat.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00292
Salverderweg met op nummer 18 de boerderij van Fokkema, achteraan de Paardenbrug, en rechts nummer 40 van de Van der Bildtstraat.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00293
Salverderweg met op nummer 18 de boerderij van Fokkema, een skûtsje vaart richting Leeuwarden.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00298
Salverderweg met op nummer 19 de boerderij van Fokkema, een skûtsje schipper is net voorbij de Paardenbrug en boomt richting Franeker.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00299
Salverderweg met op nummer 19 de boerderij van Fokkema, een schipper vaart via de Bangabuurt richting Franeker. De paardenbrug is nog net gedeeltelijk te zien.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00300
Salverderweg met op nummer 19 de boerderij van Hettinga, en rechts de molens op Vijfhuizen en Zevenhuizen.
Salverderweg 19
Kadasternummer: B333
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00302
Salverderweg met op nummer 19 de boerderij van Fokkema, een skûtsje schipper is net voorbij de Paardenbrug en boomt richting Franeker.
Salverderweg 19
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01768
Salverderweg
Salverderweg
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00949
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Paardebrug
Salverderweg
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00066
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Rusthuis Nieuw Klaarkamp (nu Roordastate)
Salverderweg
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00089
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Toegangspoort met spreuk.
Salverderweg
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00135
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Paardebrug
Salverderweg
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00216
Paardebrug met molen "De Haan"
Salverderweg
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00116
Links de Salverdeweg. Rechts de boerdrij aan het Oud Kaatsveld
Salverderweg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01380
De Paardebrug aan de Salverderweg met op de achtergrond Molen de Haan op Vijfhuizen 28
Salverderweg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01383
De Salverderweg met links de achterzijde van de Osingastraat. Duidelijk te zien zijn de torens van de R.K en hervormde kerk. De draaibrug is al vervangen.
Salverderweg
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01398
De Paardebrug aan de Salverdervaart, met naar links afbuigend en oude kanaal dat na 1949 gedempt is omdat het nieuwe kanaal was gegraven.
Salverderweg
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01402
Salverdervaart vanuitLeeuwarden richting Franeker. De Blauwe bol van de waterpoort bij het Leeuwarderend is goed zichtbaar.
Salverderweg
Datering: 1741
Fotograaf: Pieter Idserts Portier
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01679
De Salverderweg
Salverderweg
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00123
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00201
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: 1905
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00202
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt. (Kleur)
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00203
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00204
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00205
De Paardenbrug met links de Leeuwarderweg en rechts het buurtschap Lombok
Salverderweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00206
Salverderweg gezien richting de stad ( Met geschreven tekst )
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00294
Salverderweg gezien richting de stad
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00295
Salverderweg gezien richting de stad
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00296
Salverderweg gezien richting de stad.
Salverderweg
Datering: 05-12-1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00297

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :