Botniasteeg 21 (Bethesda hoofdgebouw)

Straat:Botniasteeg
Huisnummer:21
Toevoeging:Bethesda hoofdgebouw
Kadasters:A 83
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Aanzichtkaart Groeten uit Franeker
Botniasteeg 21
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00535
Hooftgebouw van Bethesda aan de Botniasteeg
Botniasteeg 21
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00293
it Pleisterplak in de Botniasteeg
Botniasteeg 21
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00018
Botniasteeg. Gasthuis v.d. Gereformeerde Gemeente 'Bethesda', gesticht in 1917 op het voormalig 'Botniahof'
Botniasteeg 21
Datering: 1918
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00058
Botniasteeg 15, Dienstencentrum bejaarden, gebouwd na afbraak v.h. Geref.gasthuis 'Bethesda' nu 23 appartementen van het Botniahuis van Thuiszorg Patyna.
Botniasteeg 21
Kadasternummer: A83
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00057
Botniasteeg, 5 bejaardenwoningen, geheel links, bijgebouwd in 1963. nu 23 appartementen van het Botniahuis van Thuiszorg Patyna.
Botniasteeg 21
Kadasternummer: A83
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00058
Biljarten in (Waarschijnlijk) het dienstencentrum in de Botniasteeg.
Botniasteeg 21
Datering: 1971
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00342
Gezellig samenzijn in het Dienstencentrum in de Botniasteeg?
Botniasteeg 21
Datering: 00-01-1971
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00465
Rusthuis "Bethesda" in de Botniasteeg 21,23,25,27,29,31,33,35
Botniasteeg 8,9,21,23,25,27,29,31,33,35
Datering: 00-03-1957
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00231
Rusthuis "Bethesda" in de Botniasteeg.
Botniasteeg 21,23,25,27
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01105
Rusthuis "Bethesda" in de Botniasteeg.
Botniasteeg 21,23,25,27
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01106
Botniasteeg (garages) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Botniasteeg
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00007
Botniasteeg met rechts de bekende etalage van Dick van der Veen aan de Eise Eisingastraat 1 met zijn suikerwerk dat s'avonds verlicht was.
Botniasteeg
Datering: 1980
Fotograaf: A.J.Van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.109
Identificatienummer: A-08-02-00057
Borniasteeg met zicht op het Stadhuis van Franeker
Botniasteeg
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00060
De Bolwerkschool aan de Botniasteeg/Noorderbolwerk (nu De Korendrager)
Botniasteeg
Kadasternummer: A210/A213
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00010
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1985
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00186
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1981
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00189
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1980
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00190
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1982
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00195
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1984
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00196

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :