Schoolsteeg 4

Straat:Schoolsteeg
Huisnummer:4
Toevoeging:
Kadasters:A 660
1713:Tweede Oost 141
1808:Tweede Oost 150
1885:Eerste Oost 60
1908:Eerste Oost 62
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schoolsteeg 4
Schoolsteeg 4
Kadasternummer: A660
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00273
Franeker Gevelstenen: Na afbraak van het oude pand is hier bij nieuwbouw in 1906 dat jaartal in de voorgevel aangebracht.
Schoolsteeg 4
Datering: 1906
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00167
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie: Franciskus Anthonius Jacobus Leemker, geboren 16 april 1906 te Leeuwarden, wonende te Bolsward. Ingeënt. 12 Koepokken zijn opgekomen. Arts: Arnoldus Banning
Schoolsteeg 4
Datering: 13-03-1910
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01329
Schoolsteeg 2,4,6
Schoolsteeg 2,4,6
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00042
Schoolsteeg met Kleuterschool
Schoolsteeg 1,2,4,6
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00123
Rechts is Zilverstraat 53 "De Posthoorn", links is het pand waar Hilarides zat, de huisje aan de linkerkant achter aan zijn de Schoolsteeg 2,4,6
Schoolsteeg 2,4,6
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00748
Schoolsteeg, met de Martinikerk
Schoolsteeg 1,2,4
Kadasternummer: A635/A636/A660
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00101
Afbraak van De Bambi kleuterschool in de Schoolsteeg
Schoolsteeg 3,4,6
Kadasternummer: A637/A638/A660/A659
Datering: 1989
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00109
Schoolsteeg
Schoolsteeg 2,4,6
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00130
Schoolsteeg
Schoolsteeg
Datering: 30-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00269
Schoolsteeg
Schoolsteeg
Datering: 21-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00271

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :