Breedeplaats 12 ( Tot 1918 Dijk­straat 2 )

Straat:Breedeplaats
Huisnummer:12
Toevoeging:( Tot 1918 Dijkstraat 2 )
Kadasters:A 652/2150/2214/2756/2832/2976
1713:Tweede Oost 106
1808:Tweede Oost 116
1885:Tweede Oost 216
1908:Tweede Oost 243
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Pand van Piet Molenaar bij avond
Breedeplaats 12
Datering: 1949
Fotograaf: J.Kuurstra
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00099
De garage van Jochum Boomsma, daarna werd het PM (Pieter Molenaar, koopman in Herenkleding)
Breedeplaats 12
Kadasternummer: A652
Datering: 1920-1932
Bron: A.Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00007
Kledinghanger van de frima PM
Breedeplaats 12
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00256
Verklede mensen tijdens de 775 jaar feesten van de AD van 1974
Breedeplaats 12
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00174
Breedeplaats 12
Breedeplaats 12
Kadasternummer: A652
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00427
Tweede Wereldoorlog. Duitsers. een groep Duitsers op motor met zijspan rijd de Breedeplaats op vanuit de Dijkstraat.
Breedeplaats 12
Datering: 1940-1945
Bron: Facebook, Edwin Bijland
Identificatienummer: A-04-01-06283
Zicht op de Dijkstraat. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01504
Zicht op de Dijkstraat. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 12
Datering: 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01505
Op het hoekje Breedeplaats 12 en Dijkstraat de winkel van Piet Molenaar (PM) Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01506
Op het hoekje Breedeplaats 12 en Dijkstraat de winkel van Piet Molenaar (PM) Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01507
De herinrichting van de Beedeplaats
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1980
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00017
PM (Piet Molenaar) Herenmode, hier al gerund door de familie Dijkstra.
Breedeplaats 10,12
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00018
Breedeplaats 8, 10 en 12 (PM) Bredeplaats rechts PM. De naam Blom op de winkel naast PM aan de Breedeplaats te Franeker komt van Modehuis Blom B.V. , een damesconfectiezaak met filialen in Drachten, Heerenveen en Franeker, waarvan het hoofdkantoor gevestigd was aan het Moleneind 5 te Drachten. Modehuis Blom B.V. bestaat nog steeds onder de bezielende leiding van Douwe en Wiardus Blom en nog steeds het hoofdkantoor te Drachten en winkels in Assen, Sneek en uiteraard Drachten. Het bedrijf is in 1921 opgericht door Hans Blom, * 17 april 1881 te Oudwoude, † 19 september 1941 te Drachten, huwde 22 december 1911 te Leeuwarden met Grietje Corée. In eerste instantie bestond de winkel uit mannenconfectie waar zelfs bedden verkocht werden. Later is het zich gaan specialiseren in de damesconfectie en de zonen van Hans Blom, Pieter en Homme Taede, breidden de zaak uit met winkels in Franeker en Heerenveen. Deze laatste twee zaken werden weer ingewisseld voor winkels in de al genoemde steden Assen en Sneek. Na het overlijden van Hans Blom is de zaak volledig overgenomen door Pieter ( * 30 september 1912 te Murmerwoude) en Homme Taede Blom (* 2 december 1923 te ‘Dragten’). Pieter en Homme Taede waren volle neven van de ons bekende Jan Albert Blom van de winkel “Viola” aan de Dijkstraat nr. 20. (Bron: HCF en Rinie Blom)
Breedeplaats 8,10,12
Identificatienummer: A-08-01-00223
Breedeplaats 8, 10 en 12 (PM), en rechts Dijkstraat 1 en 5 (Dekemastate) De Zon opgericht door Jochum de Vries op de Voorstraat begonnen. Later verder door zijn twee zonen Sikko en Jacob (het heertje). Vele malen is dit pand verbouwd. Sikko kon niet meer tillen en is om deze reden een winkel van Perzische tapijten in de Dijkstraat begonnen.Later Kunstenaar die in hoofdzaak vrouwenbeelden uit hout maakte. Woonde op de Voorstraat. Jacob is in Frankrijk een restaurant begonnen samen met een vriend.
Breedeplaats 8,10,12
Identificatienummer: A-08-01-00224
Breedeplaats 2,4,6,8,10,12
Breedeplaats 2,4,6,8,10,12
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00066
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker PM (Perfecte Mode)
Breedeplaats 10,12
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00026
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker PM (Perfecte Mode)
Breedeplaats 10,12
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00093
Breedeplaats met links café de Nieuwe Doelen (daarvoor zat het café op nummer 7)
Breedeplaats 6,8,10,12
Datering: 1885
Identificatienummer: A-08-02-00144
Breedeplaats 8,10,12,7, met in de midden Dijkstraat 1 en 5 de voormalige Dekemastate
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00169
Breedeplaats
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81912
Identificatienummer: A-08-02-00172
Feest. Breedeplaats De historische optocht op 10 juli 1906 in Franeker. Voorstellende Caspar di Robles.
Breedeplaats 8,10,12
Datering: 10-07-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00179
Optocht op de Breedeplaats voorafgaand aan de Bond
Breedeplaats 1,10,12
Datering: 17-05-1948
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00221
Optocht op de Breedeplaats voorafgaand aan de Bond. er is Kermis op de Breedeplaats. er staat een zweefmolen.
Breedeplaats 1,10,12
Datering: 17-5-1948
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00223
Factuur voor kleding van Fa. Piet Molenaar, Heren- en mannenmode
Breedeplaats 10,12
Kadasternummer: A652/A653
Datering: 12-1-1961
Bron: Ago van der Werf
Identificatienummer: A-04-01-00096
Breedeplaats nog met auto die mochten parkeren.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00087
Breedeplaats met enkele mensen die naar de fotograaf kijken. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel werd.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01501
Breedeplaats met enkele mensen die naar de fotograaf kijken. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01502
Op het hoekje Breedeplaats 12 en Dijkstraat de winkel van Piet Molenaar (PM) rechts nog een stukje van de Winkel van Leijdersdorff.
Breedeplaats 7,10,12
Datering: 1937
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01503
Boemenstal voor de parkeerplaats van de Frieslandbank
Breedeplaats
Datering: 1975
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00015
Breedeplaats, de opening van de Agrarische Dagen
Breedeplaats
Datering: 1982
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00177
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00219
Bakkerij "De Samenwerking" tijdens een Diskus middag op de breedeplaats (kopje achter tafel is Teake Zijlstra)
Breedeplaats
Datering: ca 1951
Bron: Teake Zijlstra
Identificatienummer: A-04-01-00699

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :