Schoolsteeg 1 (Bovenhuis)

Straat:Schoolsteeg
Huisnummer:1
Toevoeging:Bovenhuis
Kadasters:A 635
1713:Tweede Oost 135
1808:Tweede Oost 145
1885:Tweede Oost 253
1908:Tweede Oost 276
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schoolsteeg 1 Kleuterschool. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schoolsteeg 1
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00127
Schoolsteeg 1, de bovenwoning aan de achterzijde van Godsacker 1
Schoolsteeg 1
Kadasternummer: A635
Datering: 30-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00270
Schoolsteeg
Schoolsteeg 1
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02512
Potloottekening van de Schoolsteeg.
Schoolsteeg 1
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00412
Schoolsteeg 1,3
Schoolsteeg 1,3
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00062
Schoolsteeg met Kleuterschool
Schoolsteeg 1,2,4,6
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00123
Schoolsteeg 1,3
Schoolsteeg 1,3
Kadasternummer: A635/A637/A638
Datering: 1986
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00496
Schoolsteeg 1,3, zijde St. Martiniplantsoen
Schoolsteeg 1,3
Kadasternummer: A635/A637/A638
Datering: 1986
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00497
Schoolsteeg 1,3,6
Schoolsteeg 1,3,6
Kadasternummer: A635/A637/A638/A659
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00498
Schoolsteeg, met de Martinikerk
Schoolsteeg 1,2,4
Kadasternummer: A635/A636/A660
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00101
Schoolsteeg
Schoolsteeg
Datering: 30-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00269
Schoolsteeg
Schoolsteeg
Datering: 21-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00271

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :