Botniasteeg 37

Straat:Botniasteeg
Huisnummer:37
Toevoeging:
Kadasters:A 56
1713:Tweede Noord 24
1808:Tweede Noord 26
1885:Tweede Noord 56
1908:Tweede Noord 56
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Botniasteeg (nummer 37 geheel links) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Botniasteeg 37
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00006
te zien is het Noorderbolwerk, maar het huis links is van de Botniasteeg 36. In deze winkel was in de 20 e jaren in de vorige eeuw gevestigd de bloemen winkel van Auke Dijksta. Aan de overzijde was zijn hoveniers bedrijf en de kwekerij tegen het bolwerk aan. Na de afbraak van dit pand is er een woning gebouwd waar lange tijd Van Der Schoot de klompen handelaar woonde. Arend Heitman heeft hier na zijn komst uit Groningen enige jaren gewerkt. Arend Heitman is daarna als zelfstandig hovenier met zijn eigen bedrijf begonnen.
Botniasteeg 37
Kadasternummer: A56
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-01096
Botniasteeg 37
Botniasteeg 37
Kadasternummer: A56
Datering: 03-11-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00536
Hoekhuis van de Botniasteeg met het Noorderbolwerk
Botniasteeg 37
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00209
Het huis links is Botniasteeg 20, het huis met het ronde raam is nummer 37. De foto is genomen vanaf het Noorderbolwerk. ( Negatief op glasplaat )
Botniasteeg 20,37
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00106
Botniasteeg (garages) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Botniasteeg
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00007
Botniasteeg met rechts de bekende etalage van Dick van der Veen aan de Eise Eisingastraat 1 met zijn suikerwerk dat s'avonds verlicht was.
Botniasteeg
Datering: 1980
Fotograaf: A.J.Van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.109
Identificatienummer: A-08-02-00057
Borniasteeg met zicht op het Stadhuis van Franeker
Botniasteeg
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00060
De Bolwerkschool aan de Botniasteeg/Noorderbolwerk (nu De Korendrager)
Botniasteeg
Kadasternummer: A210/A213
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00010
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1985
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00186
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1981
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00189
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1980
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00190
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1982
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00195
Tegel ter gelegeheid van de schooldag van de Bolwerk school
Botniasteeg
Datering: 1984
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00196

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :