Breedeplaats 3

Straat:Breedeplaats
Huisnummer:3
Toevoeging:
Kadasters:A 553/1374/1988/2272/2882
1713:Tweede Oost 101
1808:Tweede Oost 111
1885:Tweede Oost 211
1908:Tweede Oost 238

1789 Pand wordt intern bijna geheel verbouwd tot herberg met concertzaal “De Fraterniteit ” genaamd. In 1801 ’t Lands Welvaaren’ genoemd. In 1887 societeit “De Aardappelbeurs” genoemd.

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Breedeplaats 3
Breedeplaats 3
Kadasternummer: A553
Datering: 24-01-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00420
De herinrichting van de Beedeplaats
Breedeplaats 1,3
Datering: 1980
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00016
Breedeplaats Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Breedeplaats 3,5,7
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00010
Breedeplaats 3,5,7
Breedeplaats 3,5,7
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00053
Breedeplaats met rechts de Botnistins en de ingang van de Hofstraat
Breedeplaats 1,3,5
Datering: 1901
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00148
Feest. Breedeplaats De historische optocht op 10 juli 1906 in Franeker. Voorstellende Caspar di Robles.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 10-07-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00181
Discusmarkt op de Breedeplaats gezien vanaf de Martinkerk.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 21-05-1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00217
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Breedeplaats 3,5,7
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05334
De Botniastins met een groep mensen die naar de fotograaf kijken. een IJscoman brengt zijn ijs aan de man. De Botniastins is vernoemd naar de eerste eigenaar Tjalling van Botnia en is ten tijde van de Universiteit van Franeker bewoond door de een aantal professoren. Van 1854-1948 was het Hervormde Diaconieweeshuis gevestigd in de Botniastins. Huidige eigenaar is de Protestantse Gemeente Franeker, en sinds 2020 is de Academie van Franeker er gevestigd.
Breedeplaats 1,3,5
Kadasternummer: A 702
Datering: 1930
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01485
Breedeplaats met hier links een stukje van de muziekkoepel, en achter de lantaarnpaal de Hofstraat. Rechts de Botniastins.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 1910
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01497
Breedeplaats richting de Hofstraat en rechts Rechts de Botniastins.
Breedeplaats 3,1
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01498
Breedeplaats richting de Hofstraat et de Stadsboerderij van Pier Salverda, en rechts Rechts de Botniastins.
Breedeplaats 3,1
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01499
Breedeplaats 5 en 3. Er woonden in de twintigste eeuw bekende dokters als D. Oosterbaan en Bennema. Daarvoor afwisselend Burgemeesters en artsen
Breedeplaats 3,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01500
Boemenstal voor de parkeerplaats van de Frieslandbank
Breedeplaats
Datering: 1975
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00015
Breedeplaats, de opening van de Agrarische Dagen
Breedeplaats
Datering: 1982
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00177
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00219
Bakkerij "De Samenwerking" tijdens een Diskus middag op de breedeplaats (kopje achter tafel is Teake Zijlstra)
Breedeplaats
Datering: ca 1951
Bron: Teake Zijlstra
Identificatienummer: A-04-01-00699

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :