Academie­straat 1

Straat:Academiestraat
Huisnummer:1
Toevoeging:
Kadasters:A 494
1713:Tweede West 15
1808:Tweede West 15
1885:Tweede West 18
1908:Tweede West 19
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Krotwoningen van de Waagsttaat 35 en de Academiestraat 1
Academiestraat 1
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00008
Zicht op vervallen pand aan de Academiestraat 1 vanuit de Vossegatsteeg
Academiestraat 1
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00064
Vossegatsteeg rechts winkel schildersbedrijf Vriezema. Later overgenomen door hum zoon. Nu in 2007 hun woonhuis. Bovenhuis werd verhuurd Woonde en tante van pa een Kuurstra in later mevr. Halma met dochter Jetty. Afbraak woning en winkel van Algera op hoek waagstraat. Hierin een sigarenwinkel en aan de andere kant van de waagstraat was hun ijssalon. Oude mevr Algera wist wat ze wilde. Was getrouwd met Obbe. Zoon Johan werkte ook in de zaak. Oude Algera?s was in de oorlog verkeerd maar heeft niets verkeerds gedaan. Ook was de patat wagen op de voorstraat waarin Bram-Patat( de Vries) zat ook van hun. Verder een ijswagen die overal kon staan. Deze was gestald in een garage op de schilbanken. Ze verkochten ijslolly?s voor 5 cent en schepijs voor 10 en 25 cent. Ook maakten ze ijstaarten. Al hun ijs maakten ze zelf. Links naast de ingang van de ijssalon zat een vierkant gat in de muur. Hierdoor werden regelmatig lange ijsstaven van wel 1 meter lang naar binnen geschoven. Voor het koelen van het ijs. Met haken in de handen werd het ijs vastgehouden. Braken wel eens stukken af en werd dan door ons opgegeten, Naast hun winkel in de waagstraat op de hoek academiestad de sigarenzaak van Scherjon. Is later overgenomen door De Haan. Deze zijn later naar een sigarenzaak in Leeuwarden verhuist. Kinderen Scherjon Baps- Johan en Koos. Johan heeft later het RK gebouw beheerd. Koos de andere een restaurant op Ameland. Na hun vertrek heeft het pand erg lang leeg gestaan en is door de brandweer van de PZ vaak gebruikt voor oefeningen. Was binnen erg vies door de rook die er werd gemaakt voor oefeningen. Hiernaast nu de garage vroeger de bakkerij van der Veen later Smid. Naast de garage aan de academistraat stond een winkel van Rijpstra.Verkocht hoofdzakelijk garen en wol. Slagzin van hem was waar hij mee wekelijks adverteerde in de Franeker courant ?Uren dagen jaren breide men met Rijpstra?s garen? Daar naast niet op de foto winkel van Poelsma, kinderen o.a. hiervan waren Hans en Herman verwarming techniek.
Academiestraat 1
Identificatienummer: A-08-01-00414
Academiestraat 1
Identificatienummer: A-23-01-00013
Academiestraat 1 voor de nieuwbouw en op de hoek Waagstraat 35 voor de restauratie
Academiestraat 1
Kadasternummer: A494
Datering: 1986
Bron: Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00041
Academiestraat 1 voor de nieuwbouw en op de hoek Waagstraat 35voor de restauratie
Academiestraat 1
Kadasternummer: A494
Datering: 00-04-1991
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00042
Academiestraat 1,2
Academiestraat 1
Kadasternummer: A494/A493
Datering: 14-03-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00441
Academiestraat (met nummer 35 van de Waagstraat) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Academiestraat 1,10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00001
Academiestraat
Academiestraat 1,2,3,8,10
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00047
Academiestraat met PZ
Academiestraat 1,2,3,8,10
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00003
Links de Academiestraat. Achter het bruggetje de Waagstraat 20 en 22.
Academiestraat 1,2,3
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01701
In Ca 1956 is bij de PZ Ziekenhuis een grote verbouwing geweest aan Academistraat en Waagstraat. Groente winkel van Metselaar is afgebroken en ook aan de Academistraat zijn veel panden verdwenen en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw. In de Waagstraat lag veel materiaal opgeslagen en is veel beton ijzen geflecht. Aannemer was Frolig uit Harlingen. Het ijzervlecht bedrijf Eebink uit de PF Catsstraat heeft met meeste ijzer voor in het beton gemaakt. In het gegraven gat de latere kelder gingen hele lange betonpalen. Grond was er erg zacht palen zakten er door hun eigen gewicht grotendeels tot op 1 meter in weg. Laatst stukje werd er geheid zonder dat de palen zichtbaar verder in de groot zakten. Dit door een heimachine op stoom en gestookt door kolen. Tijdens de bouw was er een rattenplaag in de straat. Dieren werden opgejaagd uit de oude panden en wisten ook niet waar te gaan. Cyclamen misten regelmatig hun bloemen bij mijn grootouders in de winkel.De panden aan de Academiestraat zij afgebroken merendeels waren dit winkels. Oa Riepsta garens enz. Die adverteerde altijd in de krant met de volgende slagzin. Uren dagen maanden jaren breid men met Riepstra?s garen. Ook stond hier de winkel waar Herman en Hans Poelsma en de fam woonde.
Academiestraat
Datering: 1956
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00027
In Ca 1956 is bij de PZ Ziekenhuis een grote verbouwing geweest aan Academistraat en Waagstraat. Groente winkel van Metselaar is afgebroken en ook aan de Academistraat zijn veel panden verdwenen en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw. In de Waagstraat lag veel materiaal opgeslagen en is veel beton ijzen gevlochten. Aannemer was Frolig uit Harlingen. Het ijzervlecht bedrijf Eebink uit de PF Catsstraat heeft met meeste ijzer voor in het beton gemaakt. In het gegraven gat de latere kelder gingen hele lange betonpalen. Grond was er erg zacht palen zakten er door hun eigen gewicht grotendeels tot op 1 meter in weg. Laatst stukje werd er geheid zonder dat de palen zichtbaar verder in de groot zakten. Dit door een heimachine op stoom en gestookt door kolen. Tijdens de bouw was er een rattenplaag in de straat. Dieren werden opgejaagd uit de oude panden en wisten ook niet waar te gaan. Cyclamen misten regelmatig hun bloemen bij mijn grootouders in de winkel.De panden aan de Academiestraat zij afgebroken merendeels waren dit winkels. Oa Riepsta garens enz. Die adverteerde altijd in de krant met de volgende slagzin. Uren dagen maanden jaren breid men met Riepstra's garen. Ook stond hier de winkel waar Herman en Hans Poelsma en de fam woonde. (info: A. Heitman)
Academiestraat
Datering: 1956
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00030
Winkeltje in de PZ tuin
Academiestraat
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02543
Links de Academiestraat en rechts de Schilbanken.
Academiestraat
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01722

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :