Vossegatsteeg 8

Straat:Vossegatsteeg
Huisnummer:8
Toevoeging:
Kadasters:A 432
1713:Eerste West 55
1808:Eerste West 60
1885:Eerste West 92
1908:Eerste West 87
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Vossegatsteeg 8. 1e huis rechts is de winkel geweest van Terpstra groenteboer. Zoon Herke was conservator van het planetarium. Winkel is later verbouwd tot woning en oude Terpstra is hier eerst blijven wonen. Herke Terpstra is verhuisd naar de P.F. Catsstraat. Nieuw gemetseld muurtje was een steeg hierin stonden de kisten met groente.Hier naast de Boer (Kuiper van beroep) maakte kuipen van hout en verkocht in de winkel trappen enz. Adverteerde eens met moederdag ?geef uw vrouw een trap? Links hiervan Draaisma schoenmaker. Winkel is onder en de twee ramen rechts boven de schoenmakerij. Met het bloemventen zij pa eens tegen hem dat ik steunzolen moest hebben maar dat ik dan niet in de schoenen paste. Zei daarop dat hij ze kon maken en dat de schoenen niet duurde zouden zijn als anders. Zo is het ook gebeurd. Laatste huis moet zijn gebouwd door mijn fam Lucas Kuurstra eveneens huis aan de overkant van Bosma waar de Vries in woonde.
Vossegatsteeg 8
Fotograaf: J. Heitman -de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00259
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Vossegatsteeg 8
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00123
Vossegatsteeg 8
Vossegatsteeg 8
Kadasternummer: A431/A432
Datering: 14-01-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00006
Vossegatsteeg. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Vossegatsteeg 4,6,8
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00173
Vossegatsteeg
Identificatienummer: A-23-01-00487
Vossegatsteeg gezien vanaf de Schilcampen, rechts zie je de Schilbanken.
Vossegatsteeg
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00012

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :