Schilcampen 37

Straat:Schilcampen
Huisnummer:37
Toevoeging:
Kadasters:A 416
1713:Eerste West 47
1808:Eerste West 51
1885:Eerste West 70
1908:Eerste West 68
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilcampen 37
Schilcampen 37
Kadasternummer: A416
Datering: 13-12-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Identificatienummer: A-26-01-00242
De Schicampen in de beruchte winter van 1979
Schilcampen 29,37
Datering: 1979
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00299
Schilcampen. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen 29,37,44,46,47,49,51,52
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00125
Eerste huis is het Kaashuis van Homminga. Waar ook eieren werden verkocht.Homminga is ook melkboer. Twee van hun zonen hebben bij ons gewerkt nl Siep en Harm.Daarnaast de Vrij deze verkochten klompen. Het linker raam is de winkel en ze woonden aan de andere kant.Achter de schutting stond de werkplaats van Geert Kuurstra is later gedeeltelijk ingestort en door Jurjen Kuurstra afgebroken.Daarnaast woning van Geert en Tjitske Kuurstra Rienks.Geert is een broer van grootmoeke. Jurrian is zoon. Was de beste vriend van pa. Bij hun huwelijk zijn ze in de Kamstrastraat gaan wonen.Later verhuist achter het schildersbedrijf naar een huis op de zuiderkade.Jurrian of Jurrie had 2 kinderen Geert en Eekje. Geert werkte bij een reisbureau en later als Doops Gez Dominee en is in Sint Anne gaan wonen. Is een maal langs geweest bij mij aan de winkel. Vertelde dat hij doopsgezinde dominee was geworden. Jaar later is hij in het buitenland overleden.Links is nog net zichtbaar de papkokerij van Homminga. Broer van het kaashuis. Hier werd supen grotten brei gemaakt en ook yoghurt. Deze Homminga is in oktober 2007 op de leeftijd van 103 jaar overledenRewersma onder deze had een winkel dacht met stoffen. Boven Tiggellaar heeft in een circus als boeienkoning gewerkt. Later hield hij toezicht op de stortplaatsen van de gemeente. Koper en lood waren voor hem. IJzer veel te veel werk zij hij altijd. Was en kleine dunne man om die reden heel geschikt als boejen koning.Dit is later het Staekmanshuis van Nijdam geworden. Bij de afbraak zijn nog waardevolle oudheden gevonden.
Schilcampen 29,37,44
Identificatienummer: A-08-01-00300
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00041
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00046
Het Room Katholiek rusthuis "Theresia"
Schilcampen 29,37
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.188
Identificatienummer: A-08-02-01420
een stuk van de Schilcampen met achteraan Rusthuis Theresia
Schilcampen 29,37,44,45
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00080
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :