Schilcampen 6 ( Boven achter )

Straat:Schilcampen
Huisnummer:6
Toevoeging:( Boven achter )
Kadasters:A 386/1811/3212
1713:Tweede Oost 47
1808:Tweede Oost 53
1885:Tweede Oost 103
1908:Tweede Oost 105
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilcampen 6 Pand is gerestaureerd
Schilcampen 6
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00358
Schilcampen 6
Schilcampen 6
Kadasternummer: A386
Datering: 28-`09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00236
Schilcampen 6
Schilcampen 6
Kadasternummer: A386
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00493
Schilcampen
Schilcampen 1,2,4,5,6
Datering: 1982
Identificatienummer: A-01-01-00124
Kruidenier G.Miedema
Schilcampen 2,4,5,6
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00233
Woningen die afgebroken zijn voor de bouw van het nieuwe Theresa. Dit evenals de rest van de gebouwen
Schilcampen 6,7,8,9,10
Identificatienummer: A-08-01-00320
Woningen die afgebroken zijn voor de bouw van het nieuwe Theresa. Dit evenals de rest van de gebouwen. In het huis met de dubbele deur rechts boven woonde Lolke van der Veen. We noemden hem Buur.Werkte op de kwekerij
Schilcampen 6,7,8,9,10
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00321
Nog een allemans huis met trapgevel. Hier moet vroeger de grootvader van mijn grootmoeder hebben gewoond.( Lucas Kuurstra, timmerman) Later woonde hier Uithof. Heeft lang leeg gestaan en was een bouwval. Er huisden veel wilde duiven in dit pand. Hiernaast de kruideniers winkel van Gerrit Miedema. Dit was één van de laatste zelfstandige kruidenier winkels van Franeker.
Schilcampen 4,5,6
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00322
Vervallen professorenpand aan de Schilcampen. Het zal later zeer fraai worden gerestaureerd.
Schilcampen 5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01683
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :