Prins Maurits­straat 4

Straat:Prins Mauritsstraat
Huisnummer:4
Toevoeging:
Kadasters:A 349
1713:Tweede Oost 26
1808:Tweede Oost 30
1885:Tweede Oost 41
1908:Tweede Oost 40
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Mauritsstraat 4 (ziekenhuis gezien vanaf de Zuiderkade) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Prins Mauritsstraat 4
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00087
Prins Mauritsstraat. Franeker Stads ziekenhuis op de zuiderkade. Hier heeft mijn moeder gelegen bij de geboorte van broer Piet. In deze dagen dat ze er lag is er een ernstig ongeluk gebeurd. Is een auto uit de Kleine Hofstraat rechtuit het water ingereden. Hierbij zijn enkelen mensen verdronken. Moet een vreselijk en angstig geschreeuw geweest zijn. Mamma heeft dit nog lang in gedachten gehoord. Na het ongeluk is hier een hekwerk geplaatst.
Prins Mauritsstraat 4
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Bron: A. Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00261
Prins Mauritsstraat 4. Voormalig ziekenhuis van Franeker gezien vanaf de Zuiderkade
Prins Mauritsstraat 4
Kadasternummer: A349
Datering: 06-05-2020
Fotograaf: Bernard Veerman
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00226
Mauritsstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Prins Mauritsstraat 1,4
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00086
Prins Mauritsstraat
Prins Mauritsstraat 1,2,3,4
Bron: Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00327

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :