Prins Maurits­straat 1 (Bovenwoning)

Straat:Prins Mauritsstraat
Huisnummer:1
Toevoeging:Bovenwoning
Kadasters:A 346
1713:Tweede Oost 24
1808:Tweede Oost 28
1885:Tweede Oost 38
1908:Tweede Oost 37
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Rechts is Mauritsstraat 1, links is Dijkstraat 37
Prins Mauritsstraat 1
Identificatienummer: A-23-01-00326
Rechtvooruit Prins Mauritsstraat 1. vroeger stond er nog een huis met nummers 2 en 4. Links het gebouw van het Leger des Heils
Prins Mauritsstraat 1
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05189
Prins Mauritsstraat 1
Prins Mauritsstraat 1
Kadasternummer: A346
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00558
Mauritsstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Prins Mauritsstraat 1,4
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00086
Prins Mauritsstraat
Prins Mauritsstraat 1,2,3,4
Bron: Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00327

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :