Froonacker 16

Straat:Froonacker
Huisnummer:16
Toevoeging:
Kadasters:A 251
1713:Tweede Noord 72
1808:Tweede Noord 74
1885:Tweede Noord 114
1908:Tweede Noord 117
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Froonacker 16 na restauratie
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00061
Froonacker 16
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 1977
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00062
Froonacker verlicht
Froonacker 16
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00106
Detail met gevelsteen van de "De Poolshof"
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00057
Verzakking van het pand Froonacker 16 tijdens werkzaamheden aan de kademuren
Froonacker 16
Datering: 1996
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00494
Froonacker
Froonacker 16
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00495
Froonacker 16
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00159
Froonacker 16 na de restauratie, noord- en westgevel
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00160
Froonacker 16, na de restauratie, west- en zuidgevel
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00161
Froonacker 16
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00532
Froonacker 16
Froonacker 16
Kadasternummer: A251
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00533
Lijstje met een tekening van de Froonacker vanaf de stadsgracht
Froonacker 16
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00692
Froonacker 16,14, de Polshof achterzijde na de restauratie
Froonacker 16,14
Kadasternummer: A251,A252
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00060
Froonacker met de Poolshof. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Froonacker 6,8,10,12,14,16
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00039
Froonacker gezien vanaf het Noorderbolwerk. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Froonacker 16,27,29,31,33
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00041
Oosterbolwerk en een stukje van de Froonacker
Froonacker 14,16
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00015
In het midden kantoor van gemeentewerken. Directeur is lang geweest dhr Baas woonde op de H v Saksenlaan. Is ook commandant van de brandweer. Zijn assistent is van der Meer woont in de Bogermanstraat. Wij en de zaak hebben een goede verstandhouding en een prettige samenwerking gehad dit in tegenspraak van velen. Onder kantoor is de gemeente timmer werkplaats. Rechts woning van Piet Alkema opzichter bij gemeente. Goede bekende van Pa. Zijn zoon Sjouke en ik trokken tijdens de lagere school wel met elkaar op. Wit huis is van Tuinstra aardappelhandelaar. Pakhuis is onder.. Bij het brugje huis met de erker woonde van der Zee. Deze was timmerman en zijn werkplaats is onder zijn woning. Mevr. Van der Zee woont hier heel lang
Froonacker 10,12,16
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00289
Froonacker
Froonacker 11,13,15,19,33,16,15,14,13,12,11,10,9,8
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00010
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Froonacker met een versierd bootje
Froonacker 12,14,16
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00137
Froonacker met pakhuizen
Froonacker 12,14,16
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00042
De Froonacker met de "De Poolshof"
Froonacker 14,16
Kadasternummer: A251/A252
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00056
Froonacker
Froonacker 16,14,12
Datering: 1933
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00490
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 86.886
Identificatienummer: A-08-02-00493
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12,10
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00497
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12,10
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00498
Froonacker 16,14
Froonacker 16,14
Kadasternummer: A251/A252
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00154
Froonacker met de Poolshof
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00022
Froonacker met twee vrachtschepen
Froonacker 16,14,12,10,8,6,4,11,13,15,19,33
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00024
Froonacker met de Poolshof
Froonacker 12,14,16
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00025
Winter. De Froonacker in de sneeuw.
Froonacker 12,14,16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06167
Froonacker. In het laatste huis links tegen bolwerk aan woonden in ca 1952 de fam. van der Zee. Zoon was in Duitse militaire dienst als vrijwillig getreden. Zat in Rusland als soldaat en is nooit weer thuis gekomen. Van der Zee werkte bij Heitman op de kwekerij en weet nog dat hij regelmatig zei "staat een of andere keer weer voor de deur". Dit is nooit gebeurt. ( A. Heitman )
Froonacker 13,15,19,35,4,6,8,10,12,14,16
Datering: 1920
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00883
Froonacker
Froonacker 13,15,19,35,4,6,8,10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00884
Froonacker
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00885
Froonacker
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00886
Froonacker met rechts "De Poolshof"
Froonacker 14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00887
Froonacker met rechts "De Poolshof".
Froonacker 14,16
Datering: 1916
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00888
Foto van de Froonacker
Froonacker 13,15,19,33,6,8,10,12,14,16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06330
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Trapje naar het Oosterbolwerk.
Froonacker
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00136
Froonacker
Froonacker
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00041
De Donjumer waterpoort
Froonacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00496
clicé voor het maken van een afbeelding van de Froonacker
Froonacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00482

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :