Froonacker 2

Straat:Froonacker
Huisnummer:2
Toevoeging:
Kadasters:A 244
1713:Tweede Noord 78
1808:Tweede Noord 81
1885:Tweede Noord 121
1908:Tweede Noord 124
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Froonacker 2
Froonacker 2
Kadasternummer: A244
Datering: 13-02-1023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00525
Froonacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Froonacker 2,4
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00038
De Froonacker
Froonacker 2,4
Kadasternummer: A244/A245
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00060
De Froonacker in de winter
Froonacker 1,2,3,4,5,6,7
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00062
Froonacker
Froonacker 10,8,6,4,2
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00023
Overzicht van de Froonacker
Froonacker 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05444
de eerste oneven nummers van de Froonacker
Froonacker 2,4,6,8,
Datering: 1924 - 1933
Fotograaf: Theodorus Albertus Kroon, Dir. Suikerfabriek
Bron: Theodorus Kroon
Identificatienummer: A-04-01-00765
Winter. De Froonacker in de sneeuw.
Froonacker 1,2,3,4,5
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06169
Froonacker even nummers.
Froonacker 2,4,6,8,10
Datering: ca 1935
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00880
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Trapje naar het Oosterbolwerk.
Froonacker
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00136
Froonacker
Froonacker
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00041
De Donjumer waterpoort
Froonacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00496
clicé voor het maken van een afbeelding van de Froonacker
Froonacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00482

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :